/ 2 نظر / 21 بازدید
تخریبچی

سخنی که به خاطره پیوست+عملکرد یکساله وزیر فرهنگ در سه قسمت+غزه در خون+بدون شرح+خداحافظی مردم قشر ضعیف با خودرو+26 مرداد سالروز رجعت پرستوهای عاشق در سایت تخریبچی68 منتظر نظرات سازنده شما هستیم.