# مهدی(عج)

پس کجایی؟!

  نمی پرسم و هیچکس نمی داند؛ که شأن هیچ پرسشی، پاسخی چون تو نیست. پس کجایی ای آقای آدینه ها؟!
/ 1 نظر / 8 بازدید