# مناسبت_ها

شهید الشیخ حسن شحاته

شهیــــد الشیـــخ حســن شحـــاته شهیـد نیمـه ی شعبـان المعظـم     تکفیـری هـا برایـت سـر شیعـه کادو آورده انـد همیـن بغـل گوشمـان...! و مـا به اصطـلاح منتظرینـت کیـک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 20 بازدید

مهـــدی (عج)

بـــاز آی کــه تــا فـــرش کنـــم دیـــده بــه راهـــت حیــف اســت کــه بــر خـاک نهــی آن کــف پــا را اللهــم عجــل الــولیــک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید