امید من به شما دبستانی هاست!

 

از کتاب های درسی آن سال ها یادم هست امام امیدش به ما

 دبستانی ها بود، می گویم : آقا! حالا بزرگ شده ایم ،

 از امیدتان راضی هستید ؟

/ 1 نظر / 24 بازدید
میلاد

ما با شهیدان عشق پیمان خود بسته ایم عهد خود نشکسته ایم الحمدلله در غوغای فتنه ها ماییم و امر ولی ماییم و راه علی الحمدلله