وظیفه ی پلیس اجرای اسلام.....؟!

 سخنان کمی تا قسمتی عجیب آغای رییس! راستش از نظر من این حرفها از شما بعید نیست جناب پرزیدنت! اگر منظور شما از این سخنان چیزی نباشد که افکار عمومی برداشت کرده،پس بی منظور هم نبوده!

رییس جمهور- وظیفه پلیس

آغای رییس اگر به نظر شما "حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون" پس این یعنی چه: وظیفه ی پلیس اجرای اسلام نیست اجرای قانون است! مگر قانون ما چیزی غیر از اجرای اسلام است! مگر نه این است که همین قانون اساسی به خودی خود مشروعیتی ندارد تا وقتی که  با اسلام مطابقت داده شود سپس مشروعیت پیدا می کند!

جناب رییس اجرا و عمل به قانون وظیفه ی پلیس و عمل به آن وظیفه ی همه ی ماست! در مورد اسلام تک تک ما مسئولیت داریم! امر به معروف و نهی از منکر برای هر معروف و منکری لازم است و چیزی به اسم فرع اسلام نداریم! تمام مسائل اسلام اصل هستند. جامعه ی ما یک جامعه ی دینی است و پلیس نمی تواند بی تفاوت باشد نسبت به مسائل اسلامی و دینی!

رییس جمهور- وظیفه پلیس

آغای پرزیدنت "حرف باد هوا نیست" که چیزی بگویید و بگذرید و تمام شود...اجرای قانون توسط پلیس همان اجرای دستورات اسلام است! پلیس اگر نتواند بگوید من برای خدا کار می کنم پس چطور میتواند امنیت جامعه را تأمین کند! اتفاقاً پلیس هر کاری انجام دهد باید بتواند بگوید برای خداست! نه تنها پلیس بله هر مسلمان متعهدی اهمیت اسلام و دستورات اسلام و عمل به آن برایش روشن است.

رییس جمهور- وظیفه پلیس

/ 2 نظر / 33 بازدید
عشق ایمان بصیرت

تا حبّ علی و آل او یافته ایم کام دل خویش مو به مو یافته ایم وز دوستی علی و اولاد علی است در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم ولادت حضرت علی(ع)برشما مبارک

سید

بسمه تعالی درودبرشماسربازان رهبرمعظم بمن هم سربزن http://wwwentezarezohoor.persianblog.ir