انتخابات آزاد

انتخابات آزاد

طرحی که قبل از سخنان اخیر رهبری ایده پردازی و بعد از سخنان رهبری طراحی و اجرا شد! 

امام خامنه ای : آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی میکنند،حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند . دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد،از اول انقلاب سی و چند انتخابات داشتیم،کدامش آزاد نبوده است؟ معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از سی انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید این حرفها ی شما مردم را از انتخابات مأیوس نکند. http://montazergroph.ir     

/ 0 نظر / 9 بازدید