من عاشق آن رهبر نورانی خویشم

گر چه من سرباز هیچ و ساده ام

سر خوشم مهدی"عج"  بُوَد فرمانده ام

گر چه مهدی"عج" بُوَد غایب ولی،

 سر خوشم بر نایبش سید علی

/ 1 نظر / 45 بازدید
سید مرتضی

بالای سرم عکس تو را نصب نمودم یعنی که سر من به فدای قدم تو...