پس چرا...!!!

از شهیدان مانده تنها جامه ای          نام و امضا و وصیتنامه ای

گر وصیتنامه ها را خوانده ایم          پس چرا بین دو راهی مانده ایم!

/ 1 نظر / 13 بازدید
دیوونه

السلام علیک یا بنت الحسین(ع) کمی پیش تر از این: بابا آب داد.... بابا نان داد.... بابا مرا بوسید... وحالا: بابا نبودی ببینی پر معجرم سوخت