ای خواهرم!

 ای خواهرم !

قبل از هر چیز "استعمار"، از سیاهی چادر تو می ترسد تا

از سرخی خون من...!!!

(شهید محمد حسین جعفرزاده)

/ 1 نظر / 4 بازدید
سید مرتضی

سلام بر شهیدان سلام بر آنانی که حجاب دارند و مقید هستند خاک پای شما هستم .