رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهید مهدی باکری خواب و استراحت نداشت. می گفت:" پاسدار یعنی کسی که کار کند،بجنگد،خسته شود نخوابد تا وقتی که خود به خود خوابش بگیرد."

یک بار توی جلسه فرماندهان که داشت روی کالک، شرایط منطقه را توضیح می داد، ناگهان وسط صحبتش صدایش قطع شد،از خستگی خوابش برده بود.دلمان نیامد بیدارش کنیم.چند دقیقه بعد که خودش بیدار شد،عذرخواهی کرد و گفت:" سه – چهار روز است که نخوابیده ام."


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}