رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 

 رسول خدا(ص) : کسی که نماز صبح نخواند قرآن از او بیزار است.

هرکه نماز ظهر به جا نیاورد پیامبران الهی از او بیزارند.

هرکه نماز عصر را ترک کند فرشتگان از او بیزارند.

هرکه نماز مغرب نخواند دین از او بیزار است.

هرکه نماز عشا را ترک کند خدای جهان از او بیزار است.(اصرارالصلوه/ص 34)

نماز صبح را منافقین دوست ندارند.

رسول خدا(ص): نماز صبح و نماز عشا سنگین ترین نمازها در نظر منافقین است.(مستدرک وسایل ج1/ص183)


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}