رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

یکی از همرزمان شهید حبیب الله کلهر نقل می کرد:تکیه کلام حبیب، همیشه این جمله بود که( ان شاءالله خیر است).یک روز غروب داخل سنگر نشسته بودیم و صحبت می کردیم که ناگهان ناله ی حبیب بلند شد.یک عقرب پای او را نیش زده بود. همگی کمک کردیم تا او را به امداد برسانیم.حبیب داشت زیر  لب همان جمله ی همیشگی اش را می گفت.هنوز چند قدمی از سنگر دور نشده بودیم که خمپاره ای آمد و  درست خورد وسط سنگر و جز تلی از خاک،چیزی باقی نماند. همه همینطور هاج و واج مانده بودیم. آن عقرب فرستاده ی  خدا بود تا ما را از سنگر دور کند و در آنجا به حقیقت جمله ی حبیب رسیدیم که واقعاً هرچه خدا بخواهد همان می شود...


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳٩۱/۸/۱۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}