رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

ایشان - آیت الله مجتبی تهرانی - آرزویشان این بود که ایام اربعین حسینی از دنیا بروند... و چه روزی.......................عروج ملکوتی آیت الله مجتبی تهرانی تسلیت...


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}