رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

امشب شب اربعین مصباح هداست

 دل یاد حسین بن علی شیر خداست

پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت

امشب شب یاد عشقیاء و شهداست

شیعیان تسلیت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}