رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

امام خامنه ای : امام بزرگوار ما یک روزى درباره ى لزوم حضور روحانیت و نیز در حمله به کسانى که اوایل انقلاب مى خواستند ریشه ى روحانیت را بزنند، صحبتى کردند و بعد در اثناى سخن خود، بدین مضمون فرمودند: البته کسانى هم هستند که حقیقتا اسم روحانى براى آنها زور و ظلم است . بعد این مصراع را خواندند که :  اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد...


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}