رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

هر کس که بود از فیض شهادت آگاه

از هستی خود بگذرد او در این راه

این فوق کمال است که در وصف شهید

گویند : ... ینظرو الی وجه الله ...


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}