رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

ایشون از خجالت داره سرخ میشه نه از ناراحتی...اوباما هم که (...)

آقای اوباما! نقشه نکش کمی خجالت بکش!

ببخشید اونجا حقوق بشر به چه معناست؟!


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٧ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}