رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

ای شقایق های آتش گرفته! دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد.آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر، در وصف ما سرود شهادت بسراید؟" شهید آوینی"( چرا که نه! ای شهید! ای آن که بر کرانه ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای! )


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/٩/٢٤ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}