رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

بنده اصرار دارم این منطقه را «غرب آسیا» بگویم، نه خاورمیانه.
تعبیر خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه درست نیست. دور از کجا؟ از اروپا؟ نزدیک به کجا؟ به اروپا ! یعنى مرکز دنیا اروپاست؛ هر جائى که از اروپا دورتر است، اسمش خاور دور است؛ هر جا نزدیکتر است ، خاور نزدیک است؛ هر جا وسط است ، خاورمیانه است ! این تعریفى است که خود اروپائى‌ها درست کردند؛ نه ، ما این را قبول نداریم.
آسیا یک قاره‌اى است؛ شرقى دارد، غربى دارد، وسطى دارد؛ ما در غرب آسیا قرار داریم. بنابراین منطقه‌ى ما اسمش منطقه‌ى غرب آسیاست، نه منطقه‌ى خاورمیانه.
بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها
۱۳۹۱/۰۵/۲۲


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}