رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 استفاده ابزاری از زنان هر روز به شکلی در جوامع مختلف نمود می یابد! این تصویر در مقاله ای با عنوان "فروش زنان در ویترین فروشگاه‌های صهیونیستی" درج گردید.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٢ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}