رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 ای خواهرم !

قبل از هر چیز "استعمار"، از سیاهی چادر تو می ترسد تا

از سرخی خون من...!!!

(شهید محمد حسین جعفرزاده)


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٢ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}