رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

سنگر ای کعبه ی پرواز وجود
سنگر ای معبد روزانه ی من
خاک تو مهد شهیدان من است
نام زیبای تو ایران من است


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٠ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}