رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

گر چه من سرباز هیچ و ساده ام

سر خوشم مهدی"عج"  بُوَد فرمانده ام

گر چه مهدی"عج" بُوَد غایب ولی،

 سر خوشم بر نایبش سید علی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٩ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}