رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

عدد" یک " در جبهه عجب اکسیری بود:

یک خدا،یک هدف،یک وسیله،یک سلیقه

یک شکل،یک رنگ لباس،یک قبله،یک نوع غذا

یک دل،یک فرمانده،یک صف،یک حرکت.یادش بخیر.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}