رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 " بالای هر نیکی،کار نیک دیگری است تا اینکه مرد در راه خدا کشته شود؛ وقتی در راه خدای عزوجل کشته شد،بالای آن، کار نیکی وجود ندارد." حضرت محمد(ص)


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}