رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

مردانگی به قد و هیکل نیست می توانی پادشاه حجاز باشی و سایزت در حد گاو باشد و غیرتت در حد سیب زمینی می توانی کودکی نحیف و کم توان باشی با دلی دریایی و غیرتی مردانه...

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}