رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 چشم بستم
تا قایم ...
موشک ها
بازیمان را خراب کردند.

"عبدالحسین انصاری"


بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟!


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}