رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

گفت: اسکله چه خبر؟

گفتم:" منتظر شماست که بروید شهید شوید."

خندید،چند قدم جلو رفت،برگشت نگاهی کرد و دوباره رفت.

جسدش را که آوردند گریه ام گرفت.

گفتم:" من شوخی کردم."تو چرا شهید شدی؟!


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}