رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

من از اشکی می ریزد زچشم یار می ترسم

از آن روزی که اربابم شود بیمار می ترسم

رها کن صحبت یعقوب و کوری و غم فرزند

من از گرداندن یوسف سر بازار می ترسم

همه گویند این جمعه بیا، اما درنگی کن

از اینکه باز عاشورا شود تکرار می ترسم

تمام عمر خود را نوکر این خاندان خواندم

از آن روزی که این منصب شود انکار می ترسم

با تشکر از طراح پوستر.


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٧ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}