رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

فاطمه جان شرمنده که بهای حسینی شدن ما , بی حسین شدن توست...

و شرمنده تر از اینکه تو بی حسین شدی ولی ما حسینی نشدیم...

 شیعیان! تسلیت


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/٩/۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}