رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهــــــــدا  دعا داشتند ادعا نداشتند...

شهــــــــدا  نیایـش داشتند نمایش نداشتند...

شهــــــــدا  حیا داشتند ریا نداشتند...

شهــــــــدا  رسم داشتند اسم نداشتند...

کجایید مردان بی ادعــــــــــــــــــــا؟! 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٩ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}