رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

زمانی که آلمان هیتلری در جنگ دوم جهانی به فرانسه هجوم برد تا آن کشور را به اشغال خود درآورد زنان بدکاره فرانسوی از ارائه خدمات به سربازان آلمانی امتناع کرده و گفتند ما به دشمنان کشور و سرزمینمان خدمات نمی دهیم.

 

 

این حکایت تلخ روایت گر کسانی است که هر چند به شغل های کثیفی مشغول هستند ولی در عین حال به اخلاق حداقلی نیز قائل بوده و حاضر به پذیرش هرکاری نبوده و به هر کاری دست نمی زنند .
در مثال جای مناقشه نیست و این را همه می دانند ، امروز دیگر کسی را یارای آن نیست که به خود جرات دهد به تمامیت ارضی ایران اسلامی چشم چپ بیندازد ، دیگر کسی را یارای آن نیست که ابهت ایران اسلامی را و قدرت منطقه ای کشورمان را در منطقه و جهان به چالش بکشد.
ملت ایران دیر زمانی است که به این تحریم ها عادت کرده است ، رشد و بالندگی ایران در میانه آتش و خون شکل گرفته و ملتی که به فرموده حضرت روح الله شهادت دارد اسارت را نصیبی نیست . ملت ایران دیرزمانی است که به خیانت کسانی که خود را ایرانی می دانند عادت کرده است ، مگر در طول جنگ تحمیلی نبود که منافقین عازم پاریس شده و از آنجا به بغداد پرواز کرده و متحد استراتژیک صدام بعثی شدند؟ مگر منافقین خود را ایرانی نمی دانستند ، پس چرا با صدامی که به ایران تجاوز کرده بود هم پیمان شدند ؟!
ولی وجه شبه زنان بدکاره ای که در فرانسه جنگ جهانی دوم با سربازان آلمانی آن کردند با خبرنگاران بی بی سی در چیست ؟!
یک وجه شبه دارند و یک وجه افتراق !
هر دو شغل های کثیفی دارند ، خود فروشی گاهی جسمی است و گاهی سیاسی ! یکی جسمش را برای نان می فروشد و دیگری روح و قلمش را برای نان ...هر دو مزدورند ولی وجه افتراقشان چیست ، زنان بدکاره فرانسوی حاضر نشدند دشمنی سربازان آلمانی را با سرزمینشان نادیده بگیرند و بی طرفی پیشه کنند ولی بدکاره های بی بی سی نشین توانسته اند با این کار کنار بیایند ...
کسی که خود را ایرانی می داند و می نامد چگونه ممکن است با دشمنان یک ملت که کمر به هدم و نابودی آن بسته اند همراهی کند و از تحریم ها حمایت کند؟
ای کاش کسانی که خود را ایرانی می دانند و می نامند به اندازه بدکاره های فرانسوی در جنگ جهانی دوم غیرت داشته باشند ، آیا این انتظار زیادی است ؟!


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}