رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 از بار غــمت قــد فلــک خـــم مانده

در دیــــده ما بارش نـم نـم مانده

ای عزاداران حـسین به وقت شرعی عزا

فقط سه روز تا مـــحرم مانده


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}