رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

تنها جایی که حجاب داشت

هنگام نماز خواندن بود

گویا تنها کسی که به او

مَحرم نبود خداوند بود


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}