رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 

از کتاب های درسی آن سال ها یادم هست امام امیدش به ما

 دبستانی ها بود، می گویم : آقا! حالا بزرگ شده ایم ،

 از امیدتان راضی هستید ؟


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}