رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

جنگ نرم-رزمنده مجازی

در یک ملت که روح مبارزه با گناه و فساد و نهی از منکر نبوده و هرفردی خود را مسئول فساد محیط ندانست و با عناوین و بهانه های موهوم و غلط، شانه از زیر بار این مسئولیت خطیر تهی کرد و حالت بی تفاوتی و به من چه،در او پدید آمد،طبعاً این چنین اجتماعی لبریز از گناه و انحراف و محیط فقر و بدبختی و گرسنگی و بیماری خواهد شد که دعای نیکان کوچکترین تأثیر در تغییر و بهبود آن نخواهد داشت.  " شهیــد دکتــر محمــد مفتـــح "                                                                   

جنگ نرم


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱٤٠٤/٤/٢٤ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}