رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 

آغاز هفته وحدت گرامی باد

پیامبر اکرم (ص):"در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید، زیرا به هرکس

 هرچه قسمت اوست می رسد".


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٦ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}