رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 

شهیددکتر مصطفی چمران توانست درشهر اهواز گروهی از رزمندگان

 داوطلب را گردخودجمع کند،آنها را تعلیم دهد و سازماندهی کند.

یک روز سرکلاس درس نظامی به نیروهایش گفت:" اگر تصمیم گرفتید به یک ارتش

حمله کنیدحتماً بایدسه برابرآن تانک داشته باشید." سپس یکی از رزمندگان

داوطلب راصدا زد و به او گفت:" عزیز،برو یک رگباری آنجا ببند بعد هم بیا!"

او هم رفت، دید که آنجا تعداد زیادی از تانکهای دشمن صف کشیده اند.

به خوبی می دانست که اگر صدایی از او بشنوند در دم او را به گلوله

خواهندبست.اما به هر حال دستور بود و او موظف بود تا از فرمان

استادش اطاعت کند. بنابراین همان گونه که دکتر دستور داده بود رگباری

بست و برگشت. شهید چمران به او گفت:" یادت باشد،عزیز! رگبارکه می بندی،

طرف عصبانی می شود، کسی هم که عصبانی بشود،دیگر نمی تواندخوب بجنگد!"


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}