رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

 

آقا!

جایی که لنگه کفش پای چپ بفروشند،

سراغ نداری؟

حالا قطار کهنه ی اندیمشک

افتاده در انبار راه آهن تهران

تو افتاده ای در گوشه اتاق دو در سه

و دست کم

صد عصا شکسته ای از اندوه

 

با این همه

همیشه آخر شهریور

قطار اندیمشک را سوار می شوی و

از یاد می بری

که این قطارها بلیت می خواهند

که آن قطارهای امریه ای حالا

در انبار راه آهن تهران تنهایند

درست، مانند تو

که افتاده ای در گوشه اتاق دو در سه!

علی رضا قزوه


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}