رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

مقام معظم رهبری: من برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه

می کنم؛ اول: جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم: مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی

کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسأله تهاجم

فرهنگی خواهند شد.

کار فرهنگی در ایران اسلامی مسأله ای است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت کرد.

در تهاجم فرهنگی، هدف، ریشه کن کردن فرهنگ ملّی و ازبین بردن آن است.

فرهنگ یک ملت است که می تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور،

نوآور و دارای  آبروی جهانی کند.

 در تهاجم معنوی ، تهاجم فرهنگی ، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل

 چشمتان نمی بینید، هوشیاری لازم است.


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}